Πολιτική Ασφαλείας

Η Εθνική Τράπεζα έχει αναλάβει τη διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει. Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας, πραγματοποιείται και η χρέωση.

Τα στοιχεία της κάρτας σας περνούν σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων (Internet & Mobile Banking) διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 128 bit.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.kymahome.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.